Nicolinas femte och sista kull född 2017-07-15/Nicolina's fifth and last litter born 2017-07-15Hanarna 7 v. gamla/The males 7 wks oldTikarna 7 v. gamla/The females 7 wks old5,5 v. gamla/5,5 wks old


5 v. gamla/5 wks oldHanarna 3 v. gamla/The males 3 wks oldTikarna 3 v. gamla/The females 3 wks old


Alla fyra, 3 v. gamla/All four of them, 3 wks old


2 veckor gamla/2 weeks old


4 dagar gamla/4 days old


3 dagar gamla/3 days old


1 dag gamla/1 day old